Outdoorgear.vn cam kết bảo mật thông tin về khách hàng tối đa, theo đúng pháp lý và chính sách của Việt Nam và thế giới. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ 3.

Chính sách Cookie Policy/GDPR

GDPR là chính sách về các vấn đề liên quan tới quy định bảo mật chung, đảm bảo mọi thông tin của khách hàng được lưu trữ và sử dụng hợp pháp.

Các hạng mục dữ liệu được phép và không được phép

+ Tên và danh tính của doanh nghiệp chúng tôi được đăng một cách rõ ràng và chi tiết trên toàn bộ các tài sản Internet của Outdoorgear.

+ Chúng tôi thu thập thông tin về tên đăng nhập, địa chỉ Email và số điện thoại của khách hàng và cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3 những thông tin này.

+ Khách hàng có thể cho phép và không cho phép chúng tôi sử dụng các dữ liệu mà khách hàng yêu cầu.

+ Chúng tôi tuân thủ chính sách Cookie Policy/GDPR và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những thông tin chúng tôi sử dụng.

+ Nếu khách hàng cho phép chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của khách hàng để tham gia vào các hoạt động quảng cáo sản phẩm của chính doanh nghiệp mình.