Ván dài HP Carbon 9’0″-9’6″ Ananas Surf

10.000.000

DÀIRỘNGDÀYDUNG TÍCH
9’0″21 7/8″2 3/4″63 lit
9’3″22 5/16 “2 7/8″70 lit
9’6″22 3/4 “3″76.2 lit

 

So sánh