Ván dài Papaya 8’2″-9’2″″ Ananas Surf

11.900.000

DÀI RỘNG DÀY DUNG TÍCH
8’2″ 22″ 2 5/8″ 55 lit
8’10” 22 3/4 “ 2 5/8″ 62 lit
9’2″ 23 “ 2 7/8″ 70 lit
So sánh