Ván EGG Surfboard 5’6″-6’8″ – Ananas Surf

11.100.000

DÀI RỘNG ĐẶC DUNG TÍCH
5’6 “ 19 1/2 ″ 2 1/2 ″ 29 lít
5’8 “ 20 1/4 ″ 2 5/8 ″ 32,3 lít
5’10 ” 20 1/2 ″ 2 5/8 ″ 34,1 lít
6’0 “ 21 ″ 2 2/3 ″ 37,6 lít
6’2 “ 21 1/2 ″ 2 3/4 ” 40,9 lít
6’4 “ 22 ″ 2 3/4 ” 43,8 lít
6’6 “ 22 1/4 ″ 2 7/8 ″ 47 lít
6’8 “ 22 1/2 ″ 2 7/8 ″ 49 lít
So sánh