Ván Fat Jakson 5’8″-6’6″ Ananas Surf

8.000.000

DÀI RỘNG ĐẶC DUNG TÍCH
5’8 “ 19 inch 2 3/8 “ 27 lít
5’9 “ 19 1/4 ″ 2 3/8 “ 27,5 lít
5’10 ” 19 3/8 ″ 2 1/2 ″ 29,6 lít
5’11 ” 19 1/2 ″ 2 1/2 ″ 30,2 lít
6’0 “ 19 7/8 ″ 2 3/4 ” 34,4 lít
6’1 “ 19 7/8 ″ 2 3/4 ” 35 lít
6’2 “ 20 “ 2 7/8 ″ 37,3 lít
6’3 “ 20 1/4 ″ 2 7/8 ″ 38,3 lít
6’4 “ 20 1/2 ″ 2 7/8 ″ 39,2 lít
6’6 “ 20 5/8 ″ 3 “ 40,5 lít
So sánh