Ván Jack Flying Machine 5’4″-6’6″- Ananas Surf

10.500.000

Chiều dài Chiều rộng Đặc Âm lượng
5’4 “ 18 3/4 ″ 2 1/6 ″ 24,3 lít
5’5 “ 19 inch 2 1/4 ″ 25,8 lít
5’6 “ 19 1/4 ″ 2 1/4 ″ 26,5 lít
5’7 “ 19 3/8 ″ 2 1/3 ″ 27,9 lít
5’8 “ 19 1/2 ″ 2 3/8 “ 28,5 lít
5’9 “ 19 3/4 ″ 2 3/8 “ 30 lít
5’10 ” 20 “ 2 1/2 ″ 32,3 lít
5’11 ” 20 1/4 ″ 2 1/2 ″ 33,2 lít
6’0 “ 20 1/4 ″ 2 5/8 ″ 34,6 lít
6’1 “ 20 3/8 ″ 2 5/8 ″ 36,2 lít
6’2 “ 20 1/2 ″ 2 5/8 ″ 37,2 lít
6’4 “ 21 ″ 2 3/4 ” 41 lít
6’6 “ 21 1/2 ″ 2 7/8 ″ 45 lít
So sánh