Ván Minimalibu 7’0″-7’4″ Ananas Surf

11.450.000

DÀI RỘNG ĐẶC DUNG TÍCH
7’0 “ 21 1/4 ″ 2 1/4 ″ 40 lít
7’2 “ 21 5/16 ″ 2 1/4 ″ 42 lít
7’4 “ 21 3/4 ″ 2 1/3 ″ 44 lít
So sánh