Ván Olive Pit 5’8″-6’4″ Ananas Surf

10.000.000

DÀI RỘNG ĐẶC DUNG TÍCH
5’8 “ 18 ″ 2 3/8 “ 26 lít
5’10 ” 18 1/2 ″ 2 3/8 “ 27,7 lít
6’0 “ 19 5/8 ″ 2 1/2 ″ 31 lít
6’2 “ 19 9/16 ″ 2 5/8 ″ 32,7 lít
6’4 “ 20 “ 2 7/8 ″ 37,5 lít
So sánh