Ván Sunrise 5’0″-7’0″ Ananas Surf

11.000.000

DÀIRỘNGDÀYDUNG LƯỢNG
5’0 “19 inch2 1/16 ″21,8 lít
5’4 “19 1/2 ″2 3/8 “27,2 lít
5’5 “19 5/8 ″2 5/16 ″27,1 lít
5’6 “19 5/8 ″2 1/2 ″29,8 lít
5’8 “19 3/4 ″2 5/8 ″31 lít
5’9 “20 “2 5/8 ″32,3 lít
5’10 ”20 1/8 ″2 5/8 ″33,8 lít
5’11 ”20 1/4 ″2 11/16 ″35 lít
6’0 “20 3/8 ″2 3/4 ”36,5 lít
6’2 “20 1/2 ″2 3/4 ”38,4 lít
6’4 “20 3/4 ″3 “43,2 lít
6’6 “21 1/2 ″3 “45,5 lít
6’8 “22 ″3 1/4 ″51,5 lít
6’10 ”22 1/2 ″3 1/4 ″54.0 lít
7’0 “23 ″3 1/2 ″60,5 lít
So sánh