Ván Sunrise 5’0″-7’0″ Ananas Surf

11.000.000

DÀI RỘNG DÀY DUNG LƯỢNG
5’0 “ 19 inch 2 1/16 ″ 21,8 lít
5’4 “ 19 1/2 ″ 2 3/8 “ 27,2 lít
5’5 “ 19 5/8 ″ 2 5/16 ″ 27,1 lít
5’6 “ 19 5/8 ″ 2 1/2 ″ 29,8 lít
5’8 “ 19 3/4 ″ 2 5/8 ″ 31 lít
5’9 “ 20 “ 2 5/8 ″ 32,3 lít
5’10 ” 20 1/8 ″ 2 5/8 ″ 33,8 lít
5’11 ” 20 1/4 ″ 2 11/16 ″ 35 lít
6’0 “ 20 3/8 ″ 2 3/4 ” 36,5 lít
6’2 “ 20 1/2 ″ 2 3/4 ” 38,4 lít
6’4 “ 20 3/4 ″ 3 “ 43,2 lít
6’6 “ 21 1/2 ″ 3 “ 45,5 lít
6’8 “ 22 ″ 3 1/4 ″ 51,5 lít
6’10 ” 22 1/2 ″ 3 1/4 ″ 54.0 lít
7’0 “ 23 ″ 3 1/2 ″ 60,5 lít
So sánh