Ván Net Spy 5’10”-6’6″ Ananas Surf

11.500.000

DÀI RỘNG DÀY DUNG TÍCH
5’8 “ 18 1/2 ″ 2 1/6 ″ 24,3 lít
5’9 “ 18 5/8 ″ 2 1/5 ″ 25,2 lít
5’10 ” 18 3/4 ″ 2 1/4 ″ 26,3 lít
5’11 ” 19 inch 2 1/3 ″ 27,8 lít
6’0 “ 19 1/4 ″ 2 3/8 “ 29,1 lít
6’1 “ 19 3/8 ″ 2 3/8 “ 29,8 lít
6’2 “ 19 1/2 ″ 2 1/2 ″ 32 lít
6’3 “ 19 5/8 ″ 2 5/8 ″ 33,3 lít
6’4 “ 19 3/4 ″ 2 5/8 ″ 34,9 lít
6’6 “ 20 “ 2 3/4 ” 37,8 lít
So sánh