Ván Confetti Funbroad 7’6″-8’2″ Ananas Surf

11.500.000

DÀI RỘNG ĐẶC DUNG TÍCH
7’6 “ 21 1/6 ″ 2 3/4 ” 49,3 lít
7’10 ” 21 1/2 ″ 2 5/8 ″ 52 lít
8’2 “ 22 ″ 2 7/8 ″ 60,3 lít
So sánh